jak mierzyć okna?

Reklamacje / zwroty

1. Reklamacje dotyczące zakupionych towarów.

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania produktów bez wad.

2. W przypadku reklamacji Klient powinien wysłać e-mail na adres sklep@dekorujonline.pl z tytułem reklamacja i wskazać rodzaj wady towaru.

3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania oraz ustosunkuje się do reklamacji poprzez odpowiedź e-mail na adres Klienta podany w reklamacji.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub wymiany na nowe towary. Jeśli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa, Sprzedawca może obniżyć Kupującemu cenę za towar, w takim przypadku zwrot różnicy w cenie nastąpi na konto bankowe wskazane przez zamawiającego.

5. Sprzedawca nie odpowiada za różnice, w szczególności w kolorze pomiędzy towarem w rzeczywistości a na zdjęciu, które są wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta.

6. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty.

7. W przypadku sznurków, ślimaka oraz innej części w rolecie rzymskiej do roku zostaną wymienione, po upływie roku od zamówienia koszt części oraz transportu ponosi kupujący.  

2. Prawo odstąpienia od umowy

Towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Klienta czyli zasłony, firany, poduszki, karnisze bądź rolety szyte na miarę nie podlegają zwrotom. Zgodnie bowiem z art. 38 pkt 3) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz 827) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyłączone jest w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.