jak mierzyć okna?

Płatności

Realizacja zamówienia - sposoby i terminy płatności

  1. Klient może dokonać płatności jedynie przez PayU S.A. e-przelewem lub karta płatniczą – krajową instytucję płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444
  2. W przypadku niestwierdzenia wpłaty Klienta w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep uprawniony jest do anulowania złożonego zamówienia (odstąpienia od umowy sprzedaży), o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.